ทีวี / ความละเอียด 8K

60 Inch 8K UHD TV 8T-C60AX1X Compare
60"
70 Inch 8K UHD TV 8T-C70AX1X Compare
70"
80 Inch 8K UHD TV 8T-C80AX1X Compare
80"