Chest Freezer
SJ-CX300T-W Compare
  • •ดีไซน์ใหม่ สวยหรู ประโยชน์ใช้สอยครบครัน ตอบสนองการใช้งานอย่างลงตัว
  • •ปุ่มทำความเย็นแบบเร่งด่วน กดปุ่มนี้ในกรณีที่ท่านต้องการลดอุณหภูมิภายในตู้แช่อย่างเร่งด่วน
  • •อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิความเย็นด้วยเทอโมสตัด ใช้งานได้ง่าย สามารถปรับอุณหภูมิได้ตามความต้องการ
  • •ระบบไฟสัญญาณเตือน เช่น เมื่อปิดประตูไม่สนิท บรรจุอาหารมากเกินไป
  • •ไฟส่องสว่างภายในตู้แบบ LED ช่วยให้มองเห็นสินค้าได้ง่าย
  • •มีล้อเลื่อน กุญแจล็อค ชั้นวางตะกร้า
  • •รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี
WHERE TO BUY

CHEST%20FREEZER%20Series-01.jpg