Sharp HD Ready TV
32 Inch HD Ready TV 2T-C32BA1M Compare
32"
  • 32 inch HD Ready Basic TV
  • Sound Reflect Design - Directed sound with rich details & superb stereo imaging
  • Super ECO Mode - Optimized energy efficient screen display
WHERE TO BUY

 


Large field of view gives you the most of the big screen

Super Eco Mode

โหมดลดการใช้พลังงาน ช่วยประหยัดพลังงานได้มากถึง 50% โดยยังคงรักษาคุณภาพของภาพไว้

 


 

 

Large field of view gives you the most of the big screen

7 Shields คุณสมบัติการป้องกัน 7 ประการ

1.ทนความร้อน และ ความชื้นสูง

สามารถทนต่อสภาวะอากาศที่ร้อนและความชื้นสูง

2.โครงสร้างสินค้าแข็งแรง

โครงสร้างของทีวี สามารถรองรับน้ำหนักได้สูง เมื่อใช้แขวนบนผนังบ้าน

3.ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า

ปลอดภัยจากไฟกระชาก เมื่อเกิดฟ้าผ่า

4.ความเสถียรของแรงดันไฟฟ้า

ต้านทานต่อการผันผวนของแรงดันไฟฟ้า                                     

5.โครงสร้างสินค้ารองรับการสั่นสะเทือน

ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบให้มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่ล้มง่าย

6.โครงสร้างของกล่องสินค้าทนต่อแรงสั่นสะเทือน

กล่องบรรจุภัณฑ์ทนต่อการสั่นสะเทือนจากการขนส่ง

7.โครงสร้างของกล่องสินค้าแข็งแรง

โครงสร้างของกล่องบรรจุภัณฑ์มีความแข็งแรงทนทาน

 

 

 

จอภาพ(tv) (-)
ขนาดของจอภาพ 32 "
ความละเอียดของจอภาพ WXGA 1,366 x 768
ระบบของ LED LED backlight
จุดเชื่อมต่อกับทีวี(tv) (-)
HDMI 1
ช่องเสียบ USB 1
อื่นๆ (tv) (-)
ขนาด (ไม่รวมขาตั้ง) (ก X ส X ล) (มม.) 732 x 450 x 75
ขนาด (รวมขาตั้ง) (ก X ส X ล) (มม.) 752 x 465 x 144
น้ำหนัก (ไม่รวมขาตั้ง) (กก.) 5.1
น้ำหนัก (รวมขาตั้ง) (กก.) 5.3
อัตราการสิ้นเปลืองไฟฟ้า 36 W