เครื่องฟอกอากาศแบบดักจับยุง

30m² Air Purifier FP-JM40B-B Compare
•สามารถฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย
•ฟังก์ชั่นตั้งเวลาปิด 2 / 4 / 8 ชั่วโมง
•ฟังก์ชั่นดักจับยุง 5 ขั้นตอน
23m² Air Purifier FP-JM30B-B Compare
•สามารถฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย
•ฟังก์ชั่นตั้งเวลาปิด 2 / 4 / 8 ชั่วโมง
•ฟังก์ชั่นดักจับยุง 5 ขั้นตอน
FP-GM50B-B Compare
•ขนาดห้องที่เหมาะสม-30 ตร.ม.
•ฟังก์ชั่นดักจับยุง
•ชนิดของแผ่นกรอง- HEPA
FP-FM40B-B Compare
•ขนาดห้องที่เหมาะสม-30 ตร.ม.
•ฟังก์ชั่นดักจับยุง
•ชนิดของแผ่นกรอง- HEPA
FP-GM30B-B Mosquito Catcher Air Purifier 21m² Compare
•ขนาดห้องที่เหมาะสม-21 ตร.ม.
•ฟังก์ชั่นดักจับยุง
•ชนิดของแผ่นกรอง- HEPA