ทีวี

2T-C32ED2X HD TV Compare
• หลอดภาพ LED Backlight
• มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล ในตัว
• ระบบเสียง Original Surround
32"
4T-C70DL1X Androidtv Compare
•หลอดภาพ LED Backlight ขนาด 60 นิ้ว
•Deep Chroma Display สร้างช่วงสีได้มากกว่า 100% ของมาตรฐานโรงภาพยนต์ดิจิทัล
•X4 Revelation Processor ระบบโปรเซสเซอร์แบบผนัง
•Android TV เวอร์ชั่น 11.0 ออกแบบเพื่อใช้กับ TV
70"
4T-C60DL1X Androidtv Compare
•หลอดภาพ LED Backlight ขนาด 60 นิ้ว
•Deep Chroma Display สร้างช่วงสีได้มากกว่า 100% ของมาตรฐานโรงภาพยนต์ดิจิทัล
•X4 Revelation Processor ระบบโปรเซสเซอร์แบบผนัง
•Android TV เวอร์ชั่น 11.0 ออกแบบเพื่อใช้กับ TV
60"
4T-C75EK2X 4K UHDR Compare
•หลอดภาพ LED Backligh
•Android TV
•Wi-Fi built-in
75"
4T-C70EK2X 4K UHDR Compare
•หลอดภาพ LED Backligh
•Android TV
•Wi-Fi built-in
70"
4T-C65EK2X 4K UHDR Compare
•หลอดภาพ LED Backligh
•Android TV
•Wi-Fi built-in
65"
4T-C60EK2X 4K UHDR Compare
•หลอดภาพ LED Backligh
•Android TV
•Wi-Fi built-in
60"
4T-C50EK2X 4K UHDR Compare
•หลอดภาพ LED Backligh
•Android TV
•Wi-Fi built-in
50"
4T-C55EK2X 4K UHDR Compare
•หลอดภาพ LED Backligh
•Android TV
•Wi-Fi built-in
55"
2T-C42EG2X 2K FULL HD Compare
•หลอดภาพ LED Backligh
•Android TV
•Wi-Fi built-in
42"
2T-C32EG2X 2K HD TV Compare
•หลอดภาพ LED Backligh
•Android TV
•Wi-Fi built-in
32"
2T-C42BG1X Full HD TVs Compare
•หลอดภาพ LED Backlight
•Android TV รองรับแอพต่าง ๆ
•เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ได้
42"
4T-C50DJ3X 4K Android TV Compare
• หลอดภาพ LED Backlight
• Android TV
• ระบบเสียง Original Surround
50"
4T-C55DJ3X 4K Android TV Compare
• หลอดภาพ LED Backlight
• Android TV
• ระบบเสียง Original Surround
55"
4T-C65DJ3X 4K Android TV Compare
• หลอดภาพ LED Backlight
• Android TV
• ระบบเสียง Original Surround
65"
2T-C42BD1X FHD DTV Compare
• หลอดภาพ LED Backlingth
• ยกระดับภาพเป็น Full HD
• ออกแบบลำโพงแบบใหม่
42"
2T-C32DE2X HD TV Compare
• หลอดภาพ LED Blacklight
• แอนดอร์ย รองรับแอฟต่างๆ
•ต่อเชื่อมอุปกรณ์มือถือไปยังทีวี
32"
2T-C32EC2X HD TV Compare
• LED Blacklight
• ช่องต่อ USB 
• ระบบเสียง Original Surround
32"
2T-C32EF2X HD TV Compare
•หลอดภาพ LED Blacklight
•ระบบเสียง Original Surround
•เชื่อมต่อ USB
32"
4T-C50EJ2X 4K HDR Compare
•หลอดภาพ LED Backlight
•ระบบสมาร์ททีวี
•สัญญาณดิจิตอลในตัว

50"
2T-C40EF2X Full HD TV Compare
. ระบบฟูลเอชดี ทีวี
. สมาร์ททีวี
. 7 Shield
40"