ประสิทธิผล
ของพลาสม่าคลัสเตอร์

เทคโนโลยีพลาสม่าคลัสเตอร์ในชาร์ป ช่วยป้องกันไวรัสในอากาศได้ถึง 99%

โดยได้รับการพิสูจน์และรับรองแล้วจากหลากหลายทั่วโลก ว่าสามารถยับยั้งไวรัส แบคทีเรีย เชื้อราและสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ในอากาศได้จริง ให้คุณและครอบครัวเพลิดเพลินกับอากาศที่สะอาดและปลอดภัยได้ในทุกวัน

 

ไวรัส

 

แบคทีเรีย

 

สารเคมีอันตราย

 

สารก่อภูมิแพ้

 

เชื้อรา

 

เส้นผมและหนังศีรษะ

 

ผิวพรรณ

 

กลิ่น

 

ความเคลียดและสมาธิ

 

ไวรัส

Virus Test Environment /Effects Verification by Organisation Virus Overview Date Related Information
VirusFloating H7N9 avian influenza virus Test Environment /EffectsTest space: 1m3 box
Elapsed time: about 47 minutes
Inhibition rate: 99%
Verification byOrganisationVietnam Ho Chi Minh City Pasteur Institute Virus OverviewInfluenza pathogen virus that infects humans DateNovember 2015 Related Information
VirusFloating H1N1 influenza virus Test Environment /EffectsTest space: 25m3
Elapsed time: about 66 minutes
Inhibition rate: 99%
Verification byOrganisationVietnam Ho Chi Minh City Pasteur Institute Virus OverviewInfluenza pathogen virus that infects humans DateSeptember 2012 Related Information
VirusFloating H1N1 influenza virus Test Environment /EffectsTest space: 25m3
Elapsed time: about 66 minutes
Inhibition rate: 99%
Verification byOrganisationVietnam Ho Chi Minh City Pasteur Institute Virus OverviewInfluenza pathogen virus that infects humans DateSeptember 2012 Related Information
VirusAttached H1N1 influenza virus Test Environment /EffectsTest space: 25m3
Elapsed time: about 11 hours
Inhibition rate: 99% or more
Verification byOrganisationInstitute of Food and Environmental Health Virus OverviewInfluenza pathogen virus that infects humans DateSeptember 2012 Related Information
VirusAttached H1N1 influenza virus Test Environment /EffectsTest space: 25m3
Elapsed time: about 11 hours
Inhibition rate: 99% or more
Verification byOrganisationInstitute of Food and Environmental Health Virus OverviewInfluenza pathogen virus that infects humans DateSeptember 2012 Related Information
VirusAttached H3N2 influenza virus Test Environment /EffectsTest space: 25m3
Elapsed time: about 10 hours
Inhibition rate: 99% or more
Verification byOrganisationInstitute of Food and Environmental Health Virus OverviewInfluenza pathogen virus that infects humans DateSeptember 2012 Related Information
VirusAttached H3N2 influenza virus Test Environment /EffectsTest space: 25m3
Elapsed time: about 10 hours
Inhibition rate: 99% or more
Verification byOrganisationInstitute of Food and Environmental Health Virus OverviewInfluenza pathogen virus that infects humans DateSeptember 2012 Related Information
VirusH5N1 avian influenza virus Test Environment /EffectsTest space: 1m3 box
Exposure time: 10 minutes
Suppression rate: 99.9%
Verification byOrganisationUK Retro Screen Virology Virus OverviewInfluenza pathogen virus infecting birds DateAugust 2008 Related Information
VirusH5N1 avian influenza virus Test Environment /EffectsTest space: 1m3 box
Exposure time: 10 minutes
Suppression rate: 99.9%
Verification byOrganisationUK Retro Screen Biology Virus OverviewInfluenza pathogen virus infecting birds DateAugust 2008 Related Information
VirusH5N1 avian influenza virus Test Environment /EffectsTest space: 1m3 box
Exposure time: 10 minutes
Suppression rate: 99.9%
Verification byOrganisationUK Retro Screen Virology Virus OverviewInfluenza pathogen virus infecting birds DateMay 2005 Related Information
VirusH5N1 avian influenza virus Test Environment /EffectsTest space: 1m3 box
Exposure time: 10 minutes
Suppression rate: 99.9%
Verification byOrganisationUK Retro Screen Biology Virus OverviewInfluenza pathogen virus infecting birds DateMay 2005 Related Information
VirusH1N1 human influenza virus Test Environment /EffectsTest space: 1m3 box
Exposure time: 25 minutes
Suppression rate: 99.7%
Verification byOrganisation(Study) Kitasato Institute, Kitasato University, Kitasato Institute Medical Center Hospital Virus OverviewInfluenza pathogen virus that infects humans DateFebruary 2014 Related Information
VirusFeline coronavirus Test Environment /EffectsTest space: 1m3 box
Exposure time: 35 minutes
Suppression rate: 99.7%
Verification byOrganisation(Study) Kitasato Institute, Kitasato University, Kitasato Institute Medical Center Hospital Virus OverviewFeline infectious peritonitis pathogen virus DateJuly 2004 Related Information
VirusSARS virus Test Environment /EffectsTest space: One-pass test
Exposure time: 3.3 seconds
Suppression rate: 73.4%
Verification byOrganisationUK Retro Screen Virology Virus OverviewSARS pathogen virus DateOctober 2005 Related Information
VirusCoxsackie virus Test Environment /EffectsTest space: One-pass test
Exposure time: 3.3 seconds
Suppression rate: 98.9%
Verification byOrganisationKitasato Environmental Science Center Virus OverviewSummer cold pathogen virus DateSeptember 2002 Related Information
VirusPoliovirus Test Environment /EffectsTest space: One-pass test
Exposure time: 3.3 seconds
Suppression rate: 99.6%
Verification byOrganisationKitasato Environmental Science Center Virus OverviewPathogen virus of pediatric paralysis DateSeptember 2002 Related Information
VirusCanine parvovirus Test Environment /EffectsTest space: 1m3 box
Exposure time: 5 minutes
Suppression rate: 99.8%
Verification byOrganisationInstitute of Food and Environmental Health Virus OverviewPathogen virus infecting dogs DateNovember 2010 Related Information
VirusCanine parvovirus Test Environment /EffectsTest space: 1m3 box
Exposure time: 5 minutes
Suppression rate: 99.8%
Verification byOrganisationInstitute of Food and Environmental Health Virus OverviewPathogen virus infecting dogs DateNovember 2010 Related Information
* Calculated based on experimental data.
Clinical Effect Verification by Organisation Date Related Information
Clinical EffectReduction of influenza virus infection rate in humans Verification by OrganisationThe University of Tokyo Graduate School of Medicine / Public Health Research Center DateNovember 2010 Related Information
Clinical EffectReduction of influenza virus infection rate in humans Verification by OrganisationThe University of Tokyo Graduate School of Medicine / Public Health Research Center DateNovember 2010 Related Information
 

แบคทีเรีย

Bacteria Verification by Organisation Date Related Information
BacteriaBacillus cereus Verification by OrganisationInstitute of Food Environment and Health DateApril 2014 Related Information
BacteriaSerratia bacteria Verification by OrganisationDr. Melvin First, Professor Emeritus, Harvard School of Public Health, USA DateMarch 2007 Related Information
BacteriaEnterococcus, Staphylococcus, Sarkina, Micrococcus Verification by OrganisationProfessor Aachen, Aachen University of Applied Sciences, Germany DateNovember 2004 Related Information
BacteriaBacillus bacteria Verification by OrganisationProfessor Aachen, Aachen University of Applied Sciences, Germany DateNovember 2004 Related Information
BacteriaBacillus bacteria Verification by OrganisationKitasato Environmental Science Center DateSeptember 2002 Related Information
BacteriaMRSA (methicillin-resistant Staphylococcus aureus) Verification by Organisation(Study) Kitasato Institute, Kitasato University, Kitasato Institute Medical Center Hospital DateFebruary 2004 Related Information
BacteriaMRSA (methicillin-resistant Staphylococcus aureus) Verification by OrganisationKitasato Environmental Science Center DateSeptember 2002 Related Information
BacteriaPseudomonas, Enterococcus, Staphylococcus Verification by OrganisationUniversity of Lübeck, Germany DateFebruary 2002 Related Information
BacteriaE. coli, Staphylococcus aureus, Candida, Staphylococcus aureus Verification by OrganisationChina Academy of Preventive Medicine Shanghai DateOctober 2001 Related Information
BacteriaE. coli Verification by OrganisationIshikawa Preventive Medicine Association DateSeptember 2000 Related Information
BacteriaStaphylococcus Pseudointermedius, Pseudomonas aeruginosa, Microsporum canis, Microsporum gypseum Verification by OrganisationBiosta Co., Ltd. DateSeptember 2018 Related Information
Clinical effect Verification by Organisation Date Related Information
Clinical effectEffects of reducing the risk of tuberculosis infection at tuberculosis hospitals Verification by OrganisationGeorgia Tuberculosis Hospital DateSeptember 2016 Related Information
 

สารเคมีอันตราย

Harmful chemicals Verification by Organisation Date Related Information
Harmful chemicalsAromatic carboxylic acid (benzoic acid) and alkane (hexadecane) Verification by OrganisationSumika Chemical Analysis Service, Ltd. DateApril 2014 Related Information
 

สารก่อภูมิแพ้

Allergens Verification by Organisation Date Related Information
AllergensFungi attached Verification by OrganisationBiosta Co., Ltd. DateMarch 2018 Related Information
AllergensMajor allergens in crude allergens of floating mould (Aspergillus fumigatus) Verification by OrganisationHiroshima University Graduate School of Advanced Sciences of Matter DateApril 2014 Related Information
AllergensDust feces and dead particles Verification by OrganisationResearch Institute of Medical Science DateAugust 2011 Related Information
AllergensDust feces and dead particles Verification by OrganisationResearch Institute of Medical Science DateAugust 2011 Related Information
AllergensDust feces and dead particles Verification by OrganisationResearch Institute of Medical Science DateMay 2011 Related Information
AllergensDust feces and dead particles Verification by OrganisationResearch Institute of Medical Science DateMay 2011 Related Information
AllergensDust feces and dead particles Verification by OrganisationOsaka City University Graduate School of Medicine, Department of Molecular Pathology DateJuly 2009 Related Information
AllergensMite dung, dead particles, pollen allergen * Verification by OrganisationHiroshima University Graduate School of Advanced Sciences of Matter DateSeptember 2003 Related Information
* Allergens on the surface of pollen and allergens that are released due to cracking of the outer shell can be decomposed and removed, but the pollen outer shell cannot be broken by the plasmacluster.
Clinical Effect Verification by Organisation Date Related Information
Clinical EffectClinical effects on pediatric asthma patients Verification by OrganisationChuo University Faculty of Science and Technology / University of Tokyo Hospital Hospital Clinical Research Support Center DateSeptember 2014 Related Information
Clinical EffectClinical effects on pediatric asthma patients Verification by OrganisationChuo University Faculty of Science and Technology / University of Tokyo Hospital Hospital Clinical Research Support Center DateSeptember 2014 Related Information
 

เชื้อรา

Fungus Verification by Organisation Date Related Information
FungusTrichophyton Verification by OrganisationChiba University Research Center for Fungal Medicine DateJuly 2019 Related Information
FungusBilcandera fungus Verification by OrganisationInstitute of Food Environment and Health DateApril 2014 Related Information
FungusDust feces and dead particles Verification by OrganisationProfessor Aachen, Aachen University of Applied Sciences, Germany DateNovember 2004 Related Information
FungusDust feces and dead particles Verification by OrganisationUniversity of Lübeck, Germany DateFebruary 2002 Related Information
FungusDust feces and dead particles Verification by OrganisationIshikawa Preventive Medicine Association DateSeptember 2000 Related Information
FungusAspergillus, Penicillium (2 types), Stachybotrys, Alternaria, Mucor Verification by OrganisationProfessor Aachen, Aachen University of Applied Sciences, Germany DateNovember 2004 Related Information
FungusPenicillium, Aspergillus Verification by OrganisationUniversity of Lübeck, Germany DateFebruary 2002 Related Information
 

เส้นผมและหนังศีรษะ

Clinical Effect Verification by Organisation Date Related Information
Clinical EffectHair growth effect by improving barrier function of scalp (improving scalp environment)* Verification by OrganisationNational Trust / HARG Treatment Center DateOctober 2016 Related Information
Clinical EffectHair growth effect by improving barrier function of scalp (improving scalp environment)* Verification by OrganisationResearch Institute of Medical Science DateOctober 2016 Related Information
* A function that retains moisture in the scalp.
 

ผิวพรรณ

Bacteria on beautiful skin Verification by Organisation Date Related Information
Bacteria on beautiful skinMoisturising effect on skin Verification by OrganisationResearch Institute of Medical Science DateFebruary 1, 2010 Related Information
Bacteria on beautiful skinMoisturising effect on skin Verification by OrganisationResearch Institute of Medical Science DateFebruary 1, 2010 Related Information
Bacteria on beautiful skinSkin moisturising mechanism Verification by OrganisationTohoku University Research Institute of Electrical Communication DateJune 1, 2010 Related Information
Bacteria on beautiful skinSkin moisturising mechanism Verification by OrganisationTohoku University Research Institute of Electrical Communication DateJune 1, 2010 Related Information
Bacteria on beautiful skinEffective skin moisturising / improving elasticity / texture Verification by OrganisationResearch Institute of Medical Science DateJune 1, 2010 Related Information
Bacteria on beautiful skinEffective skin moisturising / improving elasticity / texture Verification by OrganisationResearch Institute of Medical Science DateJune 1, 2010 Related Information
Bacteria on beautiful skinSkin sebum suppression Verification by OrganisationResearch Institute of Medical Science DateAugust 1, 2010 Related Information
Bacteria on beautiful skinSkin sebum suppression Verification by OrganisationResearch Institute of Medical Science DateAugust 1, 2010 Related Information
Bacteria on beautiful skinInhibits the growth of adherent bacteria (Staphylococcus aureus) on the skin Verification by OrganisationResearch Institute of Medical Science DateAugust 1, 2010 Related Information
Bacteria on beautiful skinInhibits the growth of adherent bacteria (Staphylococcus aureus) on the skin Verification by OrganisationResearch Institute of Medical Science DateAugust 1, 2010 Related Information
 

กลิ่น

Bacteria caused by fresh odour Verification by Organisation Date Related Information
Bacteria caused by fresh odourEradication effect of suspended Moraxella bacteria Verification by OrganisationInstitute of Food and Environmental Health DateJuly 2012 Related Information
Bacteria caused by fresh odour Verification by Organisation Date Related Information
Bacteria caused by fresh odourEradication effect of suspended Moraxella bacteria Verification by OrganisationInstitute of Food and Environmental Health DateJuly 2012 Related Information
Bacteria caused by fresh odourGrowth inhibitory effect of attached Moraxella bacteria Verification by OrganisationInstitute of Food and Environmental Health DateJuly 2012 Related Information
 

ความเคลียดและสมาธิ

Effect Verification by Organisation Date Related Information
EffectStress level Verification by OrganisationDentsu Science Jam Inc. DateNovember 2017 Related Information
EffectDegree of concentration Verification by OrganisationDentsu Science Jam Inc. DateNovember 2017 Related Information
Photos and images on this site are for illustration purposes only.