ตัวทำประจุพลาสม่า

IZ-C100S2E Compare
• เครื่องสร้างประจุพลาสม่าทดแทน
• อายุการใช้งาน 2 ปี
IZ-C75B3E Compare
• เครื่องสร้างประจุพลาสม่าทดแทน
• อายุการใช้งาน 2 ปี
IZ-C75SE Compare
• เครื่องสร้างประจุพลาสม่าทดแทน
• อายุการใช้งาน 2 ปี
IZ-C90ME Compare
• เครื่องสร้างประจุพลาสม่าทดแทน
• อายุการใช้งาน 2 ปี
IZ-CA10E Compare
• เครื่องสร้างประจุพลาสม่าทดแทน
• อายุการใช้งาน 2 ปี
IZ-CA20E Compare
• เครื่องสร้างประจุพลาสม่าทดแทน
• อายุการใช้งาน 2 ปี
IZ-CA40E Compare
• เครื่องสร้างประจุพลาสม่าทดแทน
• อายุการใช้งาน 2 ปี