วิจัยและตรวจสอบผล โดยสถาบัน

ได้รับการรับรองจากสถาบันทั่วโลก
ผลการรับรองที่ 1
พลาสม่าคลัสเตอร์ไอออนไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ถึงแม้ความเข้มข้นของไอออนสูง
ผลการรับรองที่ 2
ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ทางการแพทย์ การขนส่งสาธารณะ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในสาธารณะ และในอาคารพาณิชย์
ผลการรับรองที่ 3
5 ประสิทธิภาพในการทำงานของพลาสม่าคลัสเตอร์ได้รับการรับรองจาก 30 สถาบันทั่วโลก

กลไกการทำงานของพลาสม่าคลัสเตอร์ไอออน

1

กระบวนการสร้างประจุ

เทคโนโลยีพลาสม่าคลัสเตอร์สร้างประจุบวกและลบในลักษณะเดียวกันธรรมชาติ และปล่อยอนุภาคพลาสม่าคลัสเตอร์สู่อากาศ

2

มีผลต่อไสรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา

ประจุจากไฮดรอกไซด์ (OH) เป็นอนุมูลอิสระในการยับยั้งการเกิดออกซิเดชั่นเมื่อยึดติดกับพื้นผิวของจุลินทรีย์ในอากาศเช่น เชื้อรา และไวรัส โดยการกำจัดไฮโดรเจนออกจากผิวโปรตีน ซึ่งทำให้เชื้อรา และไวรัสถูกสลายลง

3

ส่งคืนกลับสู่อากาศ

ไฮดรอกไซด์ (OH) รวมกับไฮ
โดรเจน (H) กลายเป็นน้ำ(H20) ส่งกลับคืนสู่อากาศ

ประสิทธิภาพการทำงานของพลาสม่าคลัสเตอร์ที่มีความเข้มข้นสูง

*จำนวนไอออนที่โชว์ คือจำนวนไอออนโดยประมาณ โดยทำการทดลองในห้องขนาด 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร โดยวัดจากจุดศูนย์กลางของห้องที่มีความสูง 1.2 เมตร เหนือพื้น โดยวางเครื่องฟอกติดกับผนังห้องและเปิดใช้งานในระดับแรงลมระปานกลาง

เทคโนโลยีฟอกอากาศชาร์ป จากพลังธรรมชาติ

* หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นได้รับการทดสอบภายใต้เงื่อนไขการทดสอบ ผลกระทบอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการใช้งานจริง / สภาพแวดล้อม

ความก้าวหน้าครั้งสำคัญในคุณภาพการดูแลเครื่องปรับอากาศ

เทคโนโลยีชาร์ปพลาสม่าคลัสเตอร์ขมียอดขายผลิตภัณฑ์ถึง 90 ล้านเครื่องทั่วโลก และได้รับการรองว่าเป็นเครื่องฟอกอากาศอันดับ 1 ในญี่ปุ่น และอาเซียน จากข้อมูลยอดขายเครื่องใช้ฟ้า ปี 2020 จากบริษัท ยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

PCI 80 MillionPCI 80 Million

เทคโนโลยีพลาสม่าคลัสเตอร์ได้ถูกนำมาใช้
อย่างหลากหลายในอุตสหากรรมต่างๆ

เทคโนโลยีพลาสมาคลัสเตอร์ได้รับการยอมรับ และใช้อย่างหลากหลายในอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนี้

ผู้บริโภค
ห้องอาบน้ำ
ห้องสุขา
ระบบสาธารณูปโภค
ระดับองค์กร
สำนักงาน
โรงพยาบาล
โรงแรม
โรงงานอุตสาหกรรม
การคมนาคม
รถยนต์
รถบัส
รถไฟ
  • "• แอปพลิเคชันอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอัพเดทเพิ่มเติมในอนาคต *1 เชื้อราในอากาศ ทดสอบโดย: Japan Food Research Laboratories วิธีทดสอบ: ทดสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน HD-131 ของสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่นในพื้นที่ทดสอบประมาณ 25 ม. วัตถุที่ผ่านการทดสอบ: เชื้อราในอากาศหนึ่งชนิด ผลการทดสอบลดลงประมาณ 99% ภายใน 14 นาที ทดสอบด้วยรุ่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับ KI – J101 ที่การตั้งค่าการไหลของอากาศสูงและลดประมาณ 99% ภายใน 49 นาที จากรุ่นในกลุ่ม FP-F30 ที่การตั้งค่าการไหลของอากาศสูง *2 ไวรัสในอากาศ ทดสอบโดย: สถาบัน Pasteur ในเมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม วิธีทดสอบ: การทดสอบการประเมินผลกการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน JEM 1467 ของสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่นในพื้นที่ทดสอบประมาณ 25 ม. วัตถุที่ทดสอบ: ไวรัสในอากาศชนิดหนึ่ง ผลการทดสอบลดลง ประมาณ 99% ภายใน 9 นาที โดยทดสอบในรุ่นกลุ่มเดียวกันกันกับ KI-J101 ที่การตั้งค่าการไหลของอากาศสูง และลดลงประมาณ 99% ภายใน 18 นาที จากรุ่นในกลุ่ม FP-F30 ที่การตั้งค่าการไหลของอากาศสูง *3 จุลินทรีย์ ที่ผ่านการทดสอบโดย Japan Food Research Laboratories วิธีทดสอบ: การทดสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน HD-131 โดยสมัครใจของสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่นในพื้นที่ทดสอบประมาณ 25 ม. วัตถุที่ทดสอบ: จุลินทรีย์ในอากาศชนิดหนึ่ง ผลการทดสอบลดลงประมาณ 99% 14 นาที ทดสอบด้วยรุ่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับ KI-J101 ในการตั้งค่าการไหลของอากาศสูง ลดลงประมาณ 99% โดยประมาณ 51 นาที จากรุ่นในกลุ่ม FP-F30 ที่การตั้งค่าการไหลของอากาศสูง *4 สารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่น ผ่านการทดสอบโดย ITEA Inc. วิธีทดสอบ: ไรฝุ่นใน อากาศในพื้นที่ทดสอบ 25 ตร.ม. และวัดโดยวิธี ELISA ผลการทดสอบลดลงประมาณ 99% 14 นาที ทดสอบด้วยรุ่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับ KI-J101 ที่การตั้งค่าการไหลของอากาศสูง ลดประมาณ 99% โดยประมาณ 51 นาที จากรุ่นในกลุ่ม FP-F30 ที่การตั้งค่าการไหล ของอากาศสูง *5 สารก่อภูมิแพ้จากละอองเกสรในอากาศ ผ่านการทดสอบโดย ITEA Inc. วิธีทดสอบ: เชื้อราในอากาศในพื้นที่ทดสอบประมาณ 25 ม. และวัดโดยวิธี ELISA ผลการทดสอบลดลงประมาณ 16 นาที โดยทดสอบในรุ่นกลุ่มเดียวกันกับ KI-J101 ที่การตั้งค่าการ ไหลของอากาศสูง ลดลงประมาณ 29 นาที ทดสอบในรุ่นกลุ่มเดียวกันกับ FP-F30 ที่การตั้งค่าการไหลของอากาศสูง *6 เชื้อราที่ฝังแน่น ทดสอบโดย: Shokukanken Inc. วิธีทดสอบ: เปรียบเทียบกับไวรัสของพื้นที่เดียวกันกับ JIS Z 2911 ผลการทดสอบ: ข้อจำกัดการ เจริญเติบโตหลังจากผ่านไป 3 วัน ทดสอบในรุ่นกลุ่มเดียวกันกับ FP-J60 ที่การตั้งค่าการไหลของอากาศสูง *7 เชื้อไวรัสที่ฝังแน่น ทดสอบโดย: Shokukanken Inc. วิธีทดสอบ: ทดสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน JEM 1467 โดยสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าของ ประเทศญี่ปุ่นในพื้นที่ทดสอบประมาณ 25 ม. วัตถุทดสอบ: ไวรัสชนิดหนึ่ง ผลการทดสอบลดลง 99% ประมาณ 7.5 ชม. ทดสอบในรุ่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับ KI-J101 ที่การไหลของอากาศลดลงประมาณ 99% ภายใน 10 ชม. ทดสอบในรุ่นกลุ่มเดียวกันกับ FP-J60 ที่การ ตั้งค่าการไหลของอากาศสูง *8 กลิ่นที่ติดแน่นจากแบคทีเรีย ทดสอบโดย Japan Food Research Laboratories วิธีทดสอบ: อัตราการกำจัดแบคทีเรียถูกคำนวณด้วยกลิ่นที่ติดแน่นจากการใช้ตัวอย่างแบคทีเรียชนิดหนึ่งทำในพื้นที่ทดสอบประมาณ 28 ม. ผลทดสอบ: ลดลง ประมาณ 99% ภายใน 9 วัน ทดสอบในรุ่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน KI-J101 ที่การตั้งค่าการไหลของอากาศในโหมดปานกลาง *9 สารก่อภูมิแพ้จากละอองเกสรที่ฝังแน่น ทดสอบโดย Biostir Inc. วิธีทดสอบ: สารก่อภูมิแพ้ถูกวัดค่าโดยใช้วิธี ELISA ด้วยการใช้ตัวอย่างสารก่อ ภูมิแพ้จากละอองเกสรที่ฝังแน่นชนิดหนึ่งทำในพื้นที่ทดสอบประมาณ 21 ม. ผลการทดสอบ: ข้อจำกัดได้รับการยืนยันหลังจากการทดสอบประมาณ 24 ชม. ในรุ่นกลุ่มเดียวกันกับ KI-J101 ที่การตั้งค่าการไหลของอากาศสูง *10 แบคทีเรียที่ฝังแน่นที่เกิดจากการแพ้ขนสัตว์เลี้ยง ทดสอบโดย Japan Food Research Laboratories วิธีทดสอบ: อัตราการกำจัดแบคทีเรียถูกคำนวณด้วยแบคทีเรียเฉพาะชนิดหนึ่งของขนสุนัขทำในพื้นที่ทดสอบประมาณ 28 ม. ผลการทดสอบ: ลดลง 99% ประมาณ 20 วัน ทดสอบในรุ่นกลุ่มเดียวกันกับ KI-J101 ที่การ ตั้งค่าการไหลของอากาศในโหมดปานกลาง *11 ไฟฟ้าสถิต ทดสอบโดย Sharp วิธีทดสอบ: การวัดเวลาที่ต้องการสำหรับแผ่นตรวจจับโลหะที่มีประจุ 5 kV เพื่อลดค่าใช้จ่ายลงเหลือ 0.5 kV ผลการทดสอบ: หลังจากประมาณ 1.4 นาทีสำหรับรุ่นกลุ่มเดียวกันกับ KI-J101 ประมาณ 2.7 นาที สำหรับรุ่นกลุ่มเดียวกันกับ FP-F30 *12 กลิ่นบุหรี่ที่ติดแน่น ทดสอบโดย Sharp วิธีการทดสอบ: โดยการใช้ผ้าชุบด้วยกลิ่นบุหรี่โดยแบ่งเป็นระดับกลิ่น 6 ระดับ ผลการทดสอบ: ดับกลิ่นในระดับที่ไม่สามารถรับกลิ่นได้หลังจากประมาณ 30 นาที สำหรับรุ่น ในกลุ่มเดียวกันกับ KI-J101, ประมาณ 55 นาที สำหรับรุ่นในกลุ่มเดียวกันกับ FP–J60 และประมาณ 90 นาที สำหรับรุ่นในกลุ่มเดียวกันกับ FP-F30 *13 กลิ่นของเสียที่ติดแน่น ทดสอบโดย Sharp วิธีการทดสอบ: โดยการใช้ผ้าชุบด้วยกลิ่นของเสีย โดยแบ่งเป็นระดับกลิ่น 6 ระดับ ผลการทดสอบ: ดับกลิ่นในระดับที่ไม่สามารถรับกลิ่นได้หลังจากประมาณ 30 นาที สำหรับรุ่นในกลุ่มเดียวกันกับ KI-J101 *14 กลิ่นเหงื่อที่ติดอยู่กับเสื้อผ้า ทดสอบโดย Sharp วิธีการทดสอบ: โดยการใช้ผ้าชุบด้วยกลิ่นเหงื่อ โดยแบ่งเป็นระดับกลิ่น 6 ระดับ ผลการ ทดสอบ: ดับกลิ่นในระดับที่ไม่สามารถรับกลิ่นได้ประมาณ 6 ชม. จากรุ่นในกลุ่ม FP-F30 *15 กลิ่นชื้นในเสื้อผ้าการอบแห้ง ทดสอบโดย Sharp วิธีการทดสอบ: โดยการใช้ผ้าชุบด้วยกลิ่นชื้นจากการอบแห้ง โดยแบ่งเป็นระดับกลิ่น 6 ระดับ ผลการทดสอบ: ดับกลิ่นในระดับที่ไม่ สามารถรับกลิ่นได้หลังจากประมาณ 3 ชั่วโมง ทดสอบจากรุ่นในกลุ่มเดียวกันกับ FP-F30 *16 ผิวพรรณ ทดสอบโดย Soiken Inc. ตัวอย่างทดสอบ: ผู้หญิง 21 คน อายุ 36 – 63 ปี อุณหภูมิ: ประมาณ 25 องศา ความชื้น: ประมาณ 45% วิธีการทดสอบ: การวัด ระดับความชุ่มชื้นผิวของผิวบริเวณรอบดวงตา ผลการทดสอบ: ตรวจสอบหลังจากผ่านไป 20 นาที หลังจากการใช้งานในกลุ่มเดียวกันกับ FP-J60 ที่ทำงานด้วยการฟอกอากาศในโหมดปานกลาง"