แผ่นกาวดักยุง (Mosquito Catcher)

FZ-40STS Compare
• แผ่นกาวทรงพลังช่วยดักจับยุง
• ใช้กับเครื่องฟอกดักยุงเท่านั้น
• ไม่มีส่วนผสมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
FZ-STS2M Compare
• แผ่นกาวทรงพลังช่วยดักจับยุง
• ใช้กับเครื่องฟอกดักยุงเท่านั้น
• ไม่มีส่วนผสมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ