เครื่องซักผ้าถังคู่

ES-TW150BK Compare
• จานซักพลังหมุนแบบเกลียว ซักสะอาด
• Ag+ Ion ป้องกันเชื้อราและแบคทีเรีย
• ผลิตจากพลาสติก ABS ทนทาน ปลอดสนิม
E-TW130BK Compare
• จานซักพลังหมุนแบบเกลียว ซักสะอาด
• Ag+ Ion ป้องกันเชื้อราและแบคทีเรีย
• ผลิตจากพลาสติก ABS ทนทาน ปลอดสนิม
ES-TW110BK Compare
• จานซักพลังหมุนแบบเกลียว ซักสะอาด
• Ag+ Ion ป้องกันเชื้อราและแบคทีเรีย
• ผลิตจากพลาสติก ABS ทนทาน ปลอดสนิม
ES-TW100BK Compare
• จานซักพลังหมุนแบบเกลียว ซักสะอาด
• Ag+ Ion ป้องกันเชื้อราและแบคทีเรีย
• ผลิตจากพลาสติก ABS ทนทาน ปลอดสนิม
ES-TW90W Compare
• จานซักพลังหมุนแบบเกลียว ซักสะอาด
• Ag+ Ion ป้องกันเชื้อราและแบคทีเรีย
• ผลิตจากพลาสติก ABS ทนทาน ปลอดสนิม
ES-TW80W Compare
• จานซักพลังหมุนแบบเกลียว ซักสะอาด
• Ag+ Ion ป้องกันเชื้อราและแบคทีเรีย
• ผลิตจากพลาสติก ABS ทนทาน ปลอดสนิม
ES-TD14D-R Compare
• จานซักพลังหมุนแบบเกลียว ซักสะอาด
• Ag+ Ion ป้องกันเชื้อราและแบคทีเรีย
• ผลิตจากพลาสติก ABS ทนทาน ปลอดสนิม
ES-TW200BL Compare
• จานซักพลังหมุนแบบเกลียว ซักสะอาด
• Ag+ Ion ป้องกันเชื้อราและแบคทีเรีย
• ผลิตจากพลาสติก ABS ทนทาน ปลอดสนิม
ES-TW140BL Compare
• จานซักพลังหมุนแบบเกลียว ซักสะอาด
• Ag+ Ion ป้องกันเชื้อราและแบคทีเรีย
• ผลิตจากพลาสติก ABS ทนทาน ปลอดสนิม
ES-TW120BL Compare
• จานซักพลังหมุนแบบเกลียว ซักสะอาด
• Ag+ Ion ป้องกันเชื้อราและแบคทีเรีย
• ผลิตจากพลาสติก ABS ทนทาน ปลอดสนิม
ES-TW100BL Compare
• จานซักพลังหมุนแบบเกลียว ซักสะอาด
• Ag+ Ion ป้องกันเชื้อราและแบคทีเรีย
• ผลิตจากพลาสติก ABS ทนทาน ปลอดสนิม
ES-TW90BL Compare
• จานซักพลังหมุนแบบเกลียว ซักสะอาด
• Ag+ Ion ป้องกันเชื้อราและแบคทีเรีย
• ผลิตจากพลาสติก ABS ทนทาน ปลอดสนิม