ระบบอุ่น ย่าง และอบลมร้อน

R-9320G-BS Compare
• 9 โปรแกรมอัตโนมัติ
• ตั้งความร้อนได้ 11 ระดับ
• ฟังก์ชั่นปรุงอาหารอัตโนมัติ