ย่าง

28L Microwave Oven R-7280G-BS Compare
•9 automatic cooking programs
•ระบบความร้อน 11 ระดับ
•Child Lock
28L
32L Microwave Oven R-9320G-BS Compare
•9 automatic cooking programs
•ระบบความร้อน 11 ระดับ
•Child Lock
32L
25L Microwave Oven with Grill R-752PMR Compare
•6 Auto Menu
•Weight & Time Defrost
•Child Lock
25L
25L Microwave Oven with Grill R-752PBK Compare
25L
20L Microwave Oven with Grill R-652PBK Compare
20L
20L Microwave Oven with Grill R-650PBK Compare
20L