แบบติดผนัง

12,300 BTU Air Conditioner AH-X13YEBE Compare
•เครื่องปรับอากาศชาร์ป ขนาด 12,300 BTU
•J-Tech Inverter
•กระจายลมเย็นได้อย่างทรงพลัง
21,300 BTU Plasmacluster Air Conditioner AH-XP24YMB Compare
•เครื่องปรับอากาศชาร์ป ขนาด 21,300 BTU
•J-Tech Inverter
•Powerful Jet
18,000 BTU Plasmacluster Air Conditioner AH-XP18YMB Compare
•เครื่องปรับอากาศชาร์ป ขนาด 18,000 BTU
•กระจายลมเย็นได้อย่างทรงพลัง
•Powerful Jet
12,000 BTU Plasmacluster Air Conditioner AH-XP13YMB Compare
•เครื่องปรับอากาศชาร์ป ขนาด 12,000 BTU
•J-Tech Inverter
•Powerful Jet
9,000 BTU Plasmacluster Air Conditioner AH-XP10YMB Compare
•เครื่องปรับอากาศชาร์ป ขนาด 9,000 BTU
•J-Tech Inverter
•Copper coil
21,300 BTU Plasmacluster Air Conditioner AH-XP24YHB Compare
•เครื่องปรับอากาศชาร์ป ขนาด 21,300 BTU
•7 Shields
•Plasmacluster technology
18,000 BTU Plasmacluster Air Conditioner AH-XP18YHB Compare
•เครื่องปรับอากาศชาร์ป ขนาด 18,000 BTU
•J Tech Inverter
•Copper Coil
12,000 BTU Plasmacluster Air Conditioner AH-XP13YHB Compare
•เครื่องปรับอากาศชาร์ป ขนาด 12,000 BTU
•J Tech Inverter
•กระจายลมเย็นได้อย่างทรงพลัง
9,000 BTU Plasmacluster Air Conditioner AH-XP10YHB Compare
•เครื่องปรับอากาศชาร์ป ขนาด 9,000 BTU
•Copper Coil
•7 Shields
9,200 BTU J-Tech Inverter Air Conditioner AH-XP10WMB Compare
•ได้รับมาตรฐานความทนทาน 7 ประการจากชาร์ป
•น้ำยาทำความเย็น R32
•ระบบ Powerful Jet
12,200 BTU J-Tech Inverter Air ConditionerAH-XP13WMB Compare
•ได้รับมาตรฐานความทนทาน 7 ประการจากชาร์ป
•น้ำยาทำความเย็น R32
•ระบบ Powerful Jet
18,800 BTU Plasmacluster Air Conditioner AH-XP18WMB Compare
•ได้รับมาตรฐานความทนทาน 7 ประการจากชาร์ป
•น้ำยาทำความเย็น R32
•ระบบ Powerful Jet
9,200 BTU Plasmacluster Air Conditioner AH-XP10WHB Compare
•ได้รับมาตรฐานความทนทาน 7 ประการจากชาร์ป
•น้ำยาทำความเย็น R32
•ระบบ Inverter
12,200 BTU Plasmacluster Air Conditioner AH-XP13WHB Compare
•ได้รับมาตรฐานความทนทาน 7 ประการจากชาร์ป
•ระบบ Powerful Jet
•น้ำยาทำความเย็น R32
18,800 BTU Plasmacluster Air Conditioner AH-XP18WHB Compare
•ระบบ Inverter
•ระบบ Powerful Jet
•น้ำยาทำความเย็น R32
21,500 BTU Plasmacluster Air Conditioner AH-XP24WHB Compare
•ได้รับมาตรฐานความทนทาน 7 ประการจากชาร์ป
•ระบบ Powerful Jet
•น้ำยาทำความเย็น R32
21,500 BTU Plasmacluster Air Conditioner AH-XP24WMB Compare
•ได้รับมาตรฐานความทนทาน 7 ประการจากชาร์ป
•น้ำยาทำความเย็น R32
•ระบบ Powerful Jet
AH-PHX13 Compare
•R32 Refrigerant
•4-Way Auto Air Swing
•IOT Function - control via smart phone
AH-PHX10 Compare
• R32 Refrigerant
• 4-Way Auto Air Swing
• IOT Function - control via smart phone