2 ประตู

SJ-X600GP-BK Compare
•Plasmacluster Technology
•J-Tech Inverter
•Tempered Glass Shelves
2 Door Refrigerator SJ-X300T-SL Compare
•LED Lighting
•WIDE LED Lighting Label
•Ag CU Nano Deodorizer
2 Door Refrigerator SJ-X260T-SL Compare
•LED Lighting
•WIDE LED Lighting Label
•Ag CU Nano Deodorizer
2 Door Refrigerator SJ-X230T-SL Compare
•LED Lighting
•WIDE LED Lighting Label
•Ag CU Nano Deodorizer
2 Door Refrigerator SJ-X330T-SL Compare
•LED Lighting
•WIDE LED Lighting Label
•Ag CU Nano Deodorizer
SJ-X380T-SL Compare
•Energy Saving
•Door touch panel
•Ag+ Cu Nano Deodorizer
SJ-X380GP-BK Compare
•Mega freezer
•Energy Saving
•PCI
SJ-X410T-SL Compare
•Mega freezer
•Energy Saving
•PCI
SJ-X410GP-BK Compare
•Stylish& Trend Design
•Mega freezer
•Energy Saving
SJ-X510TP-SL Compare
•Energy Saving
•PCI
•Door touch panel
SJ-X510GP-BK Compare
•Stylish& Trend Design
•Mega freezer,Energy Saving,PCI
•Door touch panel,Ag+ Cu Nano Deodorizer
SJ-X550TP-SL Compare
•Energy Saving
•PCI
•Door touch panel
SJ-X550GP-BK Compare
•Mega freezer
•Energy Saving
•PCI
SJ-X550GP-BR Compare
•Mega freezer
•Energy Saving
•PCI
SJ-X600TP-SL Compare
•PCI
•Door touch panel
•Ag+ Cu Nano Deodorizer
2 Door Refrigerator SJ-Y25T-SL Compare
•Ag CU Nano Deodorizer
•2 ways fresh room
•Wide LED lighting
2 Door Refrigerator SJ-Y22T-SL Compare