เครื่องฟอกอากาศในรถยนต์

IG-NX2B-W Compare
• ขนาดพื้นที่ห้อง ประมาณ 3.6 ลบ.ม.
• อะแดปเตอร์ติดรถยนต์ USB(2 port)
• น้ำหนักตัวเครื่อง 295 กรัม (ไม่รวม adapter-กรัม)
IG-NX2B-A Compare
• ขนาดพื้นที่ห้อง ประมาณ 3.6 ลบ.ม.
• อะแดปเตอร์ติดรถยนต์ USB(2 port)
• น้ำหนักตัวเครื่อง 295 กรัม (ไม่รวม adapter-กรัม)
IG-NX2B-B Compare
• ขนาดพื้นที่ห้อง ประมาณ 3.6 ลบ.ม.
• อะแดปเตอร์ติดรถยนต์ USB(2 port)
• น้ำหนักตัวเครื่อง 295 กรัม (ไม่รวม adapter-กรัม)
IG-GC2B-P Compare
•ประมาณ 3.6 ลบ.ม.
•อะแดปเตอร์ติดรถยนต์ USB
•265 กรัม (เฉพาะตัวเครื่อง)
IG-DC2B-N Compare
•สายอะแด๊ปเตอร์สำหรับใช้ในรถยนต์
•ประมาณ 3.6 ลบ.ม.
•การทำงานของพัดลมสามตัว
IG-DC2B-R Compare
•สายอะแด๊ปเตอร์สำหรับใช้ในรถยนต์
•ประมาณ 3.6 ลบ.ม.
•การทำงานของพัดลมสามตัว
3.6m² Car Ion Generator IG-DC2B-B Compare
•สายอะแด๊ปเตอร์สำหรับใช้ในรถยนต์
•ประมาณ 3.6 ลบ.ม.
•การทำงานของพัดลมสามตัว
IG-GC2B-B Compare
•ประมาณ 3.6 ลบ.ม.
•265 กรัม (เฉพาะตัวเครื่อง)
•สายอะแด๊ปเตอร์สำหรับใช้ในรถยนต์