เครื่องปรับอากาศ

SHARP Biomimetic

Introduction

จากการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะของเครื่องปรับอากาศภายในแล้ว คุณลักษณะอีกประการของเครื่องปรับอากาศชาร์ป คือการปรับปรุงพลังการดูดอากาศของพัดลมใบพัดในเครื่องปรับอากาศภายนอก ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากการศึกษาปีกของนกอินทรี, นกอัลบาทรอสและนกแอ่น นกบินเร็วทั้งสามชนิดนี้มีคุณสมบัติพิเศษที่เหมือนกัน จึ่งเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการนำมาออกแบบรูปทรงของใบพัด

Biomimetic Technology Application

SHARP Biomimetic

แรงบันดาลใจจากปีกของนก สู่รูปทรงของใบพัด

การใช้สรีระ (ความหนา) ของปีกนกกับใบพัด ช่วยทำให้ลดแรงเสียดทานอากาศ จึงทำให้การดูดอากาศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

Biomimetic Technology Benefit

อินทรี นกล่าเหยื่อขนาดใหญ่และทรงพลัง ถือเป็นนกนักบินชั้นยอด ปีกของนกอินทรีนั้นทรงพลังอย่างมาก พวกมันบินได้สูงและไกล โดยมีทักษะในการไต่ระดับสูงขึ้นไปในอากาศได้โดยไม่ต้องเปลืองแรง