เครื่องอบผ้า

KD-HT9JP-G Dryer Heat Pump Compare
• Hygiene projram โปรแกรมที่ใส่ใจดูแลสุขอนามัย
• Inverter Motor ประหยัดพลังงาน
• Iron program ลดรอยยับ และปัญหาผ้าพันกันระหว่างการอบ
• Drying Rack สะดวกสบายต่อการซักแห้ง
KD-HT10JP-G Dryer Heat Pump Compare
• Hygiene projram โปรแกรมที่ใส่ใจดูแลสุขอนามัย
• Inverter Motor ประหยัดพลังงาน
• Iron program ลดรอยยับ และปัญหาผ้าพันกันระหว่างการอบ
• Drying Rack สะดวกสบายต่อการซักแห้ง